Underhållsplan

En underhållsplan är en fastighets viktigaste dokument och här på underhållsplaner.nu beskrivs alla viktiga delar du behöver känna till om en underhållsplan . Här kan ni också få hjälp att upprätta en underhållsplan för fastigheten på ett korrekt sätt.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är det som beskriver en fastighets behov av framtida underhållsarbeten. Syftet med underhållsplanen är att påvisa de åtgärder som behöver utföras i fastigheten och när i tiden det behöver utföras. I underhållsplanen framgår vanligtvis även ett ett budgeterat pris för respektive underhållsarbete. En underhållsplan är fastighetens viktigaste verktyg i förvaltningsarbetet och beskrivs enklast som en sammanställning av följande:

  • Vad det är som ska göras
  • När ska det göras
  • Kostnaden för dom olika underhållsarbetena som ska göras

Hur lång är en underhållsplan?

Det finns stora variationer i fråga om underhållsplaner. Vissa har ett kortare perspektiv om ca. 10 år, medan andra underhållsplaner blickar 50 år framåt i tiden. För bästa möjliga översikt bör underhållsplanen täcka flertalet år. Det ger ansvariga möjlighet att planera in kostnader för större insatser. Viktiga och kostsamma åtgärder som bör finnas i en underhållsplan är bl.a:

  • Stambyte
  • Tak
  • Dränering
  • Fönsterbyte
  • Isolering
  • Relining

Samtidigt täcks sällan vad som brukar gå in under oförutsedda kostnader. Endast planerade åtgärder skall finnas i planeringen för en fastighet. Sammanfattningsvis behandlar underhållsplanen frågor om Vad som skall göras. När det planeras och vad Priset för arbetet är. För en bostadsrättsförening är underhållsplanen avgörande för en hållbar och långsiktig tillgång. Det är kostsamt att akut hantera uppkomna situationer vilka kan bli dyra för föreningen och dess medlemmar.

En underhållsplan innebär sparade utgifter

Att underhålla fastigheten på korrekt sätt är receptet för en bra investering och en sund budget. Bristfälligt intresse i fastigheten kan innebära behov av kostsamma reparationer. Oavsett om det gäller stammar eller ventilation och uppvärmning, krävs kontinuerligt underhåll för att ingenting skall slitas för snabbt. Finns möjligheten bör man alltid göra åtgärder i förväg, innan det är en ansträngd situation. Vid arbete med fastigheten kan man även upptäcka brister som kan åtgärdas snabbt. Detta kan innebära stora besparingar. I synnerhet avseende stammar och rörledningar. En fuktskada kan äventyra finanserna i nämnd fastighet om den löper fritt under veckor och månader. Snabbt hanterad kan fuktsituationen avhjälpas snabbt.

Fördelar med en underhållsplan

Det finns många fördelar med att tidigt utarbeta en underhållsplan för den fastighet man förvaltar. En bostadsrättsförening hör till de som har extra mycket att vinna på en sådan. För att kunna planera avgifter och kostnader behöver föreningen ta hänsyn till de många underhållsinsatser som behövs under en viss tid. Utifrån detta kan man avsätta pengar för att plana ut eventuella kostnadsposter. Genom att undvika situationer där man behöver ta större lån för att rädda fastigheten, kan man ha en färdig pott som alla bidragit till månatligen under lång tid. En naturlig effekt som följer av korrekt underhållsplan är väsentligt snabbare inblick i vad för mindre renoveringsarbeten som behöver utföras. Detta innebär en rad fördelar för de som bor i denna. Hela fastigheten påverkas av aktivt underhåll av väsentliga delar. Såväl räntor som försäkringspremien kan variera beroende på hur fastigheten tas om hand. För en långsiktig investering är detta ett smidigt och enkelt sätt att säkerställa värdet. Om föreningen tex planerar för att bygga om en råvind till nya vindslägenheter så är det en stor fördel med en underhållsplan då man kan planera in råvindskonverteringen i samband med att taken behöver renoveras